top of page

Vývoj software

Věnujeme se vývoji informačních systémů, systémů v oblasti zdravotnictví či telematiky a dalších odvětvích. Webové, desktopové nebo mobilní aplikace. Multiplatformní aplikace komunikující v reálném čase.

Naše služby

Our Servuces
Konzultace

Rádi s vámi prodiskutujeme jak vám můžeme být nápomocni ve vašem projektu...

Analýza

Vypracujeme architekturu a zvolíme vhodné technologie na základě požadavků a podkladů, které od vás získáme v rámci konzultace...

Vývoj software

Na základě analýzy, kterou vypracujeme nebo obdržíme od vás, vyvineme software dle vašich požadavků...

Testování

Každý námi vyvinutý software projde řadou testů, které zajistí nejvyšší kvalitu z pohledu zadání, výkonu a bezpečnosti...

Údržba systému

Údržba systému a kontinuální rozvoj zajistí, aby váš systém byl stále aktuální, stabilní a dokázal pružně reagovat na požadavky klientů či uživatelů...

.Net Core.png
Contact
bottom of page